skip to Main Content

Nina Bruvik Westberg

Senior Economist
nina@menon.no
+47 95 06 50 29

Nina Bruvik Westberg er samfunnsøkonom med doktorgrad fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) fra 2016, med forskningsopphold ved UC Berkeley i 2013. Hun har spesialisering i miljø- og utviklingsøkonomi. Fra doktorgraden har hun omfattende kompetanse på anvendt økonometri. Videre har hun bred erfaring med håndtering og analyse av geografiske data ved hjelp av GIS-verktøy.

Nina har tidligere jobbet i Seksjon for nasjonalregnskapet i Statistisk sentralbyrå samt som økonom i Vista Analyse.

Nina jobber med et bredt spekter av temaer og metoder. Hun har gjennomført en rekke evalueringer av offentlige virkemidler og tiltak, deriblant en omfattende evaluering av de boligsosiale virkemidlene og en følgeevaluering av aktivitetsskolen i Drammen. Nina jobber også med spørsmål knyttet til klima og miljø, og har blant annet kartlagt miljøpåvirkninger som følge av nettutbygging for Statnett og sett på husholdningers investeringer i storm- og flomsikre hus i Vietnam. Felles for flere av prosjektene er at de bygger på kvantitative analyser, og der Nina har vært sentral i utformingen og gjennomføringen av analysene.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo