Mona E. Brøther

Assosiert partner
mona@menon.no
+47 934 40 941

Mona E. Brøther har en mangeårig karriere i utenrikstjenesten bak seg. Hun er utdannet Cand. mag fra Universitetet i Oslo med fagene historie, spansk og statsvitenskap. Hun tok UDs aspirantkurs i 1980 og har bred lederkompetanse fra bl.a. tre ambassadørposter i Chile, Venezuela og Canada. Hun er assosiert partner i Menon.

Mona har i UD arbeidet spesielt med bærekraftig utvikling, med næringsfremme og med offentlig diplomati og omdømmebygging. Hun har bred ledererfaring fra ulike arenaer innen utenrikstjenesten, og er en erfaren prosjektleder og forhandler internasjonalt. Hun har i løpet av karrieren også arbeidet i Miljøverndepartementet og hatt et opphold innen norsk oppdrett på Svanøy Stiftelse. Hun har vært varamedlem i styret i Norges Eksportråd, og ledet i en periode Regjeringens utvalg for bærekraftig utvikling på embetsnivå.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo