skip to Main Content

Maria Køber Guldvik

Senior Economist
maria.guldvik@menon.no
+47 954 94 418

Maria er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, og har jobbet i Menon Economics siden 2019. Mastergraden fra NHH har hovedprofil i Samfunnsøkonomi og støtteprofil i Finans, med forskningsutmerkelse (Research Distinction). Maria har tidligere erfaring fra forskningssenteret FAIR ved Norges Handelshøyskole og Storebrand.

I Menon har Maria omfattende erfaring med gjennomføring av ulike former for evalueringer og samfunnsøkonomiske analyser på et bredt spekter av områder. Erfaringen dekker alt fra effektevalueringer, følgeevalueringer og organisatoriske evalueringer, til forenklede samfunnsøkonomiske analyser og eksterne kvalitetssikringer. Maria har hatt et særskilt ansvar for å utarbeide og gjennomføre intervjuer og spørreundersøkelser, og er ansvarlig for metodeutvikling på intervjuer i Menon.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo