Maria Køber Guldvik

Analytiker
maria.guldvik@menon.no
+47 954 94 418

Maria Køber Guldvik er utdannet siviløkonom fra NHH, med spesialisering innen samfunnsøkonomi. I masteroppgaven analyserte Maria hvorvidt innføringen av mobilforbud har effekt på ungdomsskoleelevers resultater, trivsel og mobbing, samt eventuelle forskjeller mellom kjønnene. Hun har jobbet som forskningsassistent for Fair, et forskningssenter underlagt samfunnsøkonomisk institutt på NHH.

Maria startet som analytiker i Menon august 2019.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo