skip to Main Content

Mari Nilsen

Senior Analyst
mari.nilsen@menon.no
+47 480 26 609

Mari Nilsen jobber innenfor Menons satsing på strategi- og virksomhetsutvikling. Mari har god kunnskap og erfaring på området, både fra studier og tidligere jobb som digitaliseringskoordinator i Barne- og familiedepartementet.

Mari har en mastergrad i innovasjon fra Høgskolen i Innlandet og en bachelorgrad i administrasjon og ledelse fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har en spesialisering i ledelse og organisering, og en fordypning i HR og karriereutvikling.

I rollen som digitaliseringskoordinator i Barne- og familiedepartementet har Mari hatt ansvaret for organiseringen av departementets oppfølging av digitalisering og den sentrale IKT-politikken, og siden 2019 ledet departementets interne digitaliseringsnettverk. Mari har følgelig bred departementserfaring og inngående kjennskap til offentlig forvaltning.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo