Marcus Gjems Theie

Seniorøkonom

marcus@menon.no
(+47) 93060334

Marcus Gjems Theie har profesjonsutdanning i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo der han har fordypet seg i internasjonal økonomi, ressursøkonomi og utviklingsøkonomi. Han skrev sin masteroppgave om hvordan man kan benytte økonomiske modeller for å beregne effekten av handelsavtaler mellom land. Marcus besitter en inngående kunnskap om økonomisk teori og modellering.

Siden han startet i Menon i 2014 har Marcus arbeidet med et bredt spenn av prosjekter. Hovedfokuset har vært effektanalyser innen norsk økonomi, blant annet effekten av bedriftsbeskatninger på investeringer i næringslivet, og regionale verdiskapingsanalyser. I tillegg har Marcus jobbet med prosjekter om entreprenørskap i Norge, samt prosjekter om internasjonalisering og internasjonal handel.

Marcus har tidligere erfaring fra Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) der han skrev sin masteroppgave i tilknytning til et internasjonalt prosjekt om handel og handelsbarrierer.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo