Linn Karina Stormo

Analytiker
linn@menon.no
+47 920 69 028

Linn Karina Stormo begynte som analytiker i Menon Economics i august 2018. Hun er en nyutdannet samfunnsøkonom fra NTNU med fordypning innenfor økonometri og makroøkonomi. Hennes masteroppgave ble skrevet som en del av prosjektet Health care services under pressure – Consequences for patient flows, efficiency and patient safety ved NTNU, et prosjekt finansiert av Forskningsrådet som en del av tjenesteforskningsprogrammet HELSEVEL. Linns bidrag var å analysere effekten av økt asyltilstrømning på kvalitet og tilgjengelighet i primærhelsetjenesten.

Linn har arbeidserfaring fra sommerjobber i Norges Bank og Kemneren i Trondheimsregionen. I tillegg har hun jobbet som studentassistent i flere mikroøkonomiske fag ved NTNU.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo