Lars Skage Engebretsen

Seniorøkonom
lars.skage.engebretsen@menon.no
+47 408 50 870

Lars har bred erfaring fra evaluering av sammensatte problemstillinger i offentlig sektor ved bruk av både kvalitative og kvantitative metoder. Lars har ni års erfaring fra analyser av sammensatte problemstillinger i relasjon til produktivitet, måloppnåelse og virkninger i offentlig sektor. Han har også solid erfaring fra arbeid medårsaksanalyser. Som forvaltningsrevisor og metoderådgiver i Riksrevisjonen har Lars opparbeidet seg mye praktisk erfaring i design, planlegging og gjennomføring av store og komplekse undersøkelser av ulike sektorer i staten. Eksempelvis innen NAV, samferdsel, helse og forsvar. Han har god innsikt i bruk av ulike kvalitative og kvantitative metoder og teknikker, for eksempel dybdeintervju, spørreundersøkelse, registerdataanalyse og økonometrisk analyse.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo