Lars Skage Engebretsen

Seniorøkonom
lars.skage.engebretsen@menon.no
+47 408 50 870

Lars er utdannet siviløkonom med master i samfunnsøkonom og finans fra Norges Handelshøyskole (NHH) i 2009. I masteroppgaven analyserte han hvordan midlertidige stillinger kan fungere som et springbrett til permanente stillinger i arbeidsmarkedet. Oppgaven fikk pris for beste masteroppgave i samfunnsøkonomi ved NHH. I løpet av studiene ved NHH hadde Lars et utvekslingsopphold ved Lancaster University.  Han har i tillegg en bachelorgrad i statsvitenskap fra Universitet i Oslo.

Lars har ni års erfaring fra Riksrevisjonen, først som forvaltningsrevisor og deretter som metoderådgiver. Han har lang og bred erfaring med store og komplekse undersøkelser av temaer innen blant annet arbeids- og velferdssektoren, samferdselssektoren, helsesektoren og forvarssektoren. Han har også gjennomført flere undersøkelser innen gevinstrealisering, spesielt relatert til IKT-prosjekter.

Som metoderådgiver arbeidet han med utvikling og opplæring knyttet til produktivitet, effektivitet måloppnåelse og effekter.  Lars har dybdekunnskap om ulike kvalitative og kvantitative metoder og teknikker, for eksempel dybdeintervju, spørreundersøkelse, registerdataanalyse og økonometrisk analyse. I tillegg har Lars  god innsikt i styring og organisering av offentlig forvaltning, både statlig og regionalt.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo