Kristina Wifstad

Seniorøkonom

kristina@menon.no
(+47) 93667895

Kristina Wifstad er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med hovedprofilering i økonomisk analyse.
I Menon jobber Kristina mye med ulike analyser av offentlige virkemidler og investeringer, inkludert evalueringer og samfunnsøkonomiske lønnsomhetsanalyser. Blant annet jobber hun mye med evalueringer av Innovasjon Norges programmer, samt analyser av prosjekter knyttet til Finansdepartementets kvalitetssikringsordning (KVU, KS1 og KS2). Videre jobber hun mye med innhenting, behandling og analyse av data til regionale og næringsrettede analyser.

Ved siden av prosjektarbeid, har Kristina ansvar for løpende analyser av Menons økonomiske utvikling og delansvar for oppdatering av Menons regnskapsdatabase.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo