skip to Main Content

Kristina Wifstad

Senior Economist – CFO

kristina@menon.no
(+47) 93667895

Kristina Wifstad er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med hovedprofilering i økonomisk analyse.
I Menon jobber Kristina mye med ulike analyser av offentlige virkemidler og investeringer, herunder evalueringer av virkemiddelapparatets programmer, samt analyser av prosjekter knyttet til Finansdepartementets kvalitetssikringsordning (KVU, KS1 og KS2). Utover dette jobber hun med innhenting, behandling og analyse av data til regionale og næringsrettede analyser.

Ved siden av prosjektarbeid er en del av Kristinas stilling knyttet til rollen som økonomiansvarlig i Menon.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo