Kristina Wifstad

Seniorkonsulent

kristina@menon.no
(+47) 93667895

Kristina Wifstad er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med hovedprofilering i økonomisk analyse.

I Menon jobber Kristina mye med ulike analyser av offentlige virkemidler og investeringer, inkludert evalueringer og samfunnsøkonomiske lønnsomhetsanalyser. Hun har blant annet evaluert utbygging av E6 i Østfold, analysert årsaker til kostnadsutvikling mellom KS1 og KS2 i fire av Statsbyggs byggeprosjekter og utarbeidet samfunnsøkonomiske lønnsomhetsanalyser for flere farledsprosjekter. Videre jobber hun mye med innhenting, behandling og analyse av data til regionale og næringsrettede analyser. Kristina har delansvar for oppdatering og vedlikehold av Menons regnskapsdatabase.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo