Kristina Wifstad

Seniorøkonom og CFO

kristina@menon.no
(+47) 93667895

Kristina Wifstad er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med hovedprofilering i økonomisk analyse.
I Menon jobber Kristina mye med ulike analyser av offentlige virkemidler og investeringer, herunder evalueringer av virkemiddelapparatets programmer, samt analyser av prosjekter knyttet til Finansdepartementets kvalitetssikringsordning (KVU, KS1 og KS2). Utover dette jobber hun med innhenting, behandling og analyse av data til regionale og næringsrettede analyser.

Ved siden av prosjektarbeid er en del av Kristinas stilling knyttet til rollen som økonomiansvarlig i Menon.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo