skip to Main Content

Kristin Magnussen

Partner
kristin@menon.no
+47 480 48 831

Kristin Magnussen har en PhD i miljø- og ressursøkonomi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), med spesialisering innen verdsetting av miljøgoder, og en mastergrad i naturforvaltning og ressursøkonomi fra samme sted. Hun har mer enn 30 års forvaltnings-, forsknings- og utredningserfaring innen ressursforvaltning og miljø- og samfunnsøkonomiske analyser. Hennes spesialområde er metoder for vurdering og verdsetting av goder uten markedspris, der hun har gjennomført en rekke studier. Hun har jobbet med samfunnsøkonomiske analyser, nyttekostnadsanalyser, tiltaksanalyser og konsekvensanalyser innen mange sektorer, blant annet transport-, miljø- og energisektoren. De senere år har hun jobbet mye med utredninger knyttet til økosystemtjenester. Hun har også jobbet mye med vannforvaltning, både ferskvann og kyst og hav. Kristin har i Norge jobbet mye for norske departementet og direktorater, men også organisasjoner og private aktører. Hun har også internasjonal erfaring, med prosjekter for Nordisk ministerråd, EUs forskningsprogrammer og Verdensbanken, og har arbeidet med prosjekter både i Asia, Afrika og Sør- og Mellom-Amerika.

Kristin er tilknyttet Menon senter for miljø- og ressursøkonomi.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo