skip to Main Content

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Partner
kesp@menon.no
+47 916 21 215

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen har svært bred erfaring fra norsk politikk og fra ledelse av arbeidet i regjeringen gjennom sin bakgrunn som statsråd og stabssjef ved Statsministerens kontor, finansminister, fiskeriminister, leder av Stortingets finanskomite og riksrevisor. Gjennom dette har han opparbeidet en dyp samfunnsforståelse, som forsterkes ved hans nære tilknytning til og kunnskap om Nord-Norge. Både i Stortinget og i Regjeringen har han hatt ansvar for å finne løsninger på svært kompliserte saker og har gjennom det bekreftet sin løsningsorientering og gjennomføringskraft. Som leder av bransjeorganisasjonen for Norges viktigste næring og som styreleder i Sparebank 1 Nord-Norge har han opparbeidet betydelig innsikt i norsk næringsliv. Fra 1. juli 2020 er Karl Eirik Schjøtt-Pedersen ansatt som partner i Menon.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo