Jon Strand

Jon Strand er professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo, og har doktorgrad (Dr. Philos.) fra samme institusjon. Inntil nylig har han arbeidet som Senior Research Economist ved Development Research Group, World Bank, og før det som International Monetary Fund’s miljøøkonom, begge i Washington, D.C. Hans forskningsaktivitet har i de senere år vært knyttet til miljø-, ressurs- og energiøkonomi, med stor vekt på verdsetting av miljøgoder og naturressurser, og han har hatt en bred publiseringsaktivitet innenfor disse områdene. Mye av hans nåværende forskning er fokusert på to hovedtemaer. Det første er lokal, regional og global verdsetting av reduserte skogtap i Amazonas, med vekt på Brasil. Mye av dette arbeidet er av inter-disiplinær natur ved å involvere fagpersoner fra en rekke naturfag i tillegg til samfunnsøkonomi. Det andre hovedtemaet er internasjonal klimapolitikk, fra både en analytisk og mer praktisk synsvinkel. Sterk fokus legges her på den nylig inngåtte Paris-avtalen, spesielt med oppfølgning og tolkning av bidragene til oppfyllelse av avtalen fra land som har signert den.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo