skip to Main Content

Hanna Meidell Sjule

Analyst
hanna.sjule@menon.no
+47 917 42 508

Hanna Meidell Sjule startet i Menon i april 2022. Hun har mastergrad i helseøkonomi med spesialisering i økonomisk evaluering fra UiO. I masteroppgaven hennes utviklet hun en diskret hendelsessimuleringsmodell for å undersøke om pasienter med kolorektale levermetastaser bør få levertransplantasjon som standard behandling. I tillegg har hun en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra OsloMet. Hanna jobbet tidligere som rådgiver i Helsedirektoratet. Der jobbet hun med forvaltning, drift og videreutvikling av det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet. Dette har gitt henne god erfaring innen kvalitetsmålinger av helse- og omsorgstjenesten.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo