Gjermund Grimsby

Partner og avdelingsleder

gjermund@menon.no
(+47) 92643838

Gjermund Grimsby er samfunnsøkonom med doktorgrad fra Universitetet i Oslo, og mastergrad fra Universitet i Oslo, UC Berkeley og Humboldt-Universität i Berlin. Gjermund har bred erfaring med finansielle og samfunnsøkonomiske problemstillinger på en rekke temaer, herunder bedriftsbeskatning, finansmarkedsregulering, kapitalmarkeder, produktivitetsanalyser og nytte-/kostnadsanalyser.

Med støtte fra Forskningsrådet har Gjermund skrevet en doktorgradsavhandling om kompetent kapital hos Menon. Gjennom dette arbeidet har han spesialisert seg på kvantitativ økonomisk metode herunder en rekke økonometriske teknikker. Han har tidligere jobbet i Finansmarkedsavdelingen i Finansdepartementet. Der arbeidet han med regulering av kapitalforvaltningen til forsikringsselskap og pensjonskasser, finansiell stabilitet og rammevilkår for egenkapitalbevis i sparebanker.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo