Gabriela Mundaca

Assosiert Partner i MERE
bgmundaca@gmail.com

 

Gabriela Mundaca har PhD i sosialøkonomi fra State University of New York at Stony Brook, NY. Hennes morsmål er spansk og hun er dessuten flytende på engelsk og norsk (snakker, skriver og leser), og behersker godt fransk. Hun har arbeidet i mange år med analyser av tidsserier, tverrsnitts- og panel-data; og har god kjennskap til dataprogrammer som STATA, E-Views, RATS and MatLab.
Gabriela Mundacas akademiske arbeid har fokusert på ressurs- og energiøkonomi, internasjonal økonomi, og finansiell økonomi.
Hennes forskning har i senere tid fokusert på miljøproblemer knyttet til gruveindustrien i utviklingsland; estimering av kostnadseffektive frontfunksjoner for vann og avløpstjenester; optimal prising av vann og avløp i utviklingsland; kostnader, fordeler, og verdikjeder ved oppstart av fornybar energiproduksjon i Midt-Østen og Nord-Afrika; og estimering av negative effekter av energisubsidier på offlentlig budsjettbalanse, økonomisk vekst, og karbonutslipp. Gabriela Mundaca har også arbeidet blant annet med problemstillinger knyttet til finansielle kriser; selskapers kapitalstruktur; og effekter av valutakursen på selskapers inn- og uttreden i eksportsmarkeder, valg av produkttyper, og landdestinasjoner for eksportvirksomhet.
Hun har arbeidet i forskningsavdelingen i Norges Bank i 12 år, ved Økonomisk Institutt, Universitetet i Oslo i 4 år, og ved Ragnar Frisch Centre for Economic Research, Oslo i 3 år. Hun har arbeidet som konsulent i Verdensbanken, IMF, og Inter-American Development Bank (IDB). Hun har også vært Professor II (adjunct professor) på flere universiteter i U.S.A, inkludert Johns Hopkins University, University of Maryland at College Park, og New York Universitys Washington D.C. avdeling.
Hun har publisert flere artikler i internasjonale tidsskrifter, og deltatt på mange internasjonale konferanser enten med presentasjon av egne arbeider, som kommentator, eller begge deler.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo