skip to Main Content

Christine Mee Lie

Seniorøkonom
christine@menon.no
+47 41 20 30 32

Christine Mee Lie har vært ansatt i Menon siden februar 2019. Hun er samfunnsøkonom og fullførte våren 2018 sin PhD ved senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) på universitet i Oslo. Avhandlingen består av 4 artikler der økonometriske analyser dominerer, og fokuserer på grønn vekst og innovasjon med Sør-Korea som case. Christine hadde to forskningsopphold på Korea Development Institute (KDI) og deltok på flere internasjonale konferanser i Asia. Hun har mottatt forskningsstipend fra Korea Foundation (KF) og vunnet pris for beste PhD-paper på ASIALICS-konferansen i 2014. Hun har god innsikt i bruk av ulike kvalitative og kvantitative metoder og teknikker, og har jobbet med en rekke ulike datatyper.

Christine kommer fra en stilling som rådgiver i kunnskapsdepartementet (KD). Her har Christine opparbeidet seg god innsikt i forsknings- og innovasjonspolitiske problemstillinger og det norske virkemiddelapparatet. Hun har jobbet med problemstillinger tilknyttet klima og miljø, det «grønne skiftet», hav og økt innovasjon i næringslivet – samt revideringen av Norges langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Hun har erfaring fra arbeid i OECD-komiteen for forskning- og teknologipolitikk (CSTP), med publikasjonen «Forskningsbarometeret» og organiseringen av departementenes forskningsutvalg (DFU). Christine har sittet i ekspertgruppene for evalueringen av Skattefunn og evalueringen av sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI), og har jobbet med utlysning og tildeling av eksterne analyseoppdrag.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo