skip to Main Content

Christine B. Meyer

Associated Partner
christine.b.meyer@nhh.no
+47 952 05 699

Christine inngår i Menons team for strategi og virksomhetsutvikling i offentlig sektor, og vil være en sterk bidragsyter i vårt arbeid for å bedre offentlig tjenesteproduksjon.
Ved siden av sterk relevant forskningsmessig kompetanse, er også hennes erfaring som toppleder i Konkurransetilsynet og SSB svært verdifull. Like verdifull er hennes erfaring som statssekretær og byråd for helse og finans i Bergen.

Christine arbeider som assosiert partner i Menon parallelt med hennes stilling som professor i strategi ved Norges handelshøyskole. Hun startet i arbeidet som assosiert partner i Menon i februar 2021.

Foto:  Tore Sætre

 

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo