skip to Main Content

Christian Grorud

Assosiert partner
christian.grorud@menon.no
926 95 500

Christian Grorud har ingeniørfaglig og bedriftsøkonomisk bakgrunn. Han har 35 års yrkeserfaring, hovedsakelig fra konsulentbransjen, men også fra industri og offentlig forvaltning, blant annet som overingeniør/FoU-koordinator og ansvarlig for nye fornybare energikilder i NVE. Christians spesialfelt er tverrfaglige analyser, samt teknologi- og forretningsutvikling på energi- og miljøområdet. Han har særlig arbeidet med energi i bygninger, utslipp fra forbrenning, klimarelaterte temaer og fornybare energikilder/-teknologier, og er kreditert som oppfinner i patenter for solvarme, solcelle-silisium og offshore, flytende vindkraft. Christian er først og fremst teknologiekspert, og har i en årrekke blitt benyttet som rådgiver i Forskningsrådets søknadsbehandling innenfor energi- og miljøområdet. Han har også svært god kunnskap om forretningsutvikling, miljø, offentlig forvaltning og samfunnsøkonomi, og har gjennomført et stort antall oppdrag innenfor kommunesektoren, med planlegging, gjennomføring og evaluering av virkemidler og tiltak innenfor klima- og energifeltet.

 

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo