skip to Main Content

Bjørn Trygve Grydeland

Associated Partner
btg@menon.no
+47 90 87 53 83

Bjørn T. Grydeland har en unik innsikt i norsk statsforvaltning. Han var regjeringsråd og øverste embetsmann ved Statsministerens kontor i nesten 10 år. Etter en periode som ambassadør og leder for EU-delegasjonen ble han utnevnt til president for ESA, overvåkningsorganet for EØS-avtalen. Deretter gikk han over til å bli utenriksråd og øverste embetsmann i Utenriksdepartementet. Han avsluttet karrieren som ambassadør til Italia og Malta. Før han begynte ved Statsministerens kontor var Grydeland ansatt i Statskonsult og i Finansdepartementets finansavdeling.

Bjørn T. Grydeland er tilknyttet Menon som assosiert partner. Det vil si at han bistår Menon i en rekke prosjekter knyttet til strategi og virksomhetsstyring i offentlig sektor.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo