Anne Espelien

Partner

anne@menon.no
(+47) 95163971

Anne Espelien er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Anne har bred erfaring med regionale analyser og det å omsette disse til strategier for lønnsom vekst. Anne har jobbet med analyse og rådgivning av et bredt spekter av næringer. Dette har gitt henne unik kunnskap om samspillet mellom næringer og drivere for vekst i enkeltnæringer.

Anne gjennomfører prosesser for alle typer regioner og kunder. En av hennes viktigste redskap er tydelighet, med fokus på å gjøre seg forstått for et bredt publikum. Hun er en tydelig prosjektleder som ikke er redd for å stille de vanskelige spørsmålene og hun evner å oppsummere på en enkel og forståelig måte.