Anders Myklebust

Seniorøkonom

anders@menon.no
(+47) 901 12 884

Anders Myklebust er samfunnsøkonom fra Universitet i Oslo. Anders har sin nøkkelkompetanse innen konkurransepolitikk og han har mange års erfaring fra Nærings- og fiskeridepartementet og Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Han har jobbet med konkurranserett, offentlige anskaffelser, offentlig støtte og konkurransepolitikk mer generelt. Anders har jobbet med konkurranseøkonomiske analyser og samfunnsøkonomiske problemstillinger særlig innenfor samferdselssektoren (luftfart og jernbane), telekom, energi og helse. Han har også hatt et kortere opphold i Europakommisjonen hvor han jobbet med fusjoner innen telekom.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo