skip to Main Content

Anders Merckoll Helseth

Seniorøkonom
anders.helseth@menon.no
+47 977 86 111

Anders Helseth er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. Han har tung akademisk bakgrunn innen økonometrisk metode, blant annet med fag på doktorgradsnivå som del av sin mastergrad.

I Menon har Anders vært prosjektmedarbeider på flere store og utfordrende samfunnsøkonomiske analyser. Analysene har vært av ulik karakter, med variasjon fra effektanalyse av bidrag til internasjonale romteknologiorganisasjoner til produktivitetsgevinster fra veiforbedringer.

Anders har arbeidet mye med behandling og innsamling av store datagrunnlag. Dette har gitt han ekspertkunnskap innen databehandling, samt meget god oversikt over en lang rekke næringer både nasjonalt og internasjonalt.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo