skip to Main Content

Ada Lunde

Analyst
ada.lunde@menon.no
+47 915 22 668

Ada har bachelorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen og mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo, i tillegg til spesialisering i internasjonal politikk fra Waseda University i Tokyo. Masteroppgaven ble skrevet i samarbeid med Frischsenteret, der hun gjennomførte en økonometrisk studie av effektene av EUs kvotemarked på lavkarbonpatenter og miljørelaterte FoU-utgifter for regulerte foretak i Norge. Ada har tidligere arbeidserfaring som vitenskapelig assistent i Forskningsgruppen for klima og energi hos Norsk Utenrikspolitisk Institutt. I tillegg har hun erfaring med samfunnsøkonomisk analyse hos Betong Norge og Norsk Stålforbund og som seminarleder i internasjonale studier ved Universitetet i Oslo.

Ada startet som analytiker i Menon august 2022.

Contact Us

MENON ECONOMICS


Phone: +47 909 90 102
E-mail: post@menon.no
Address: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo