Aase Rangnes Seeberg

Seniorøkonom

aase@menon.no
(+47) 984 71 354

Aase Rangnes Seeberg har en master i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo. Hun skrev sin masteroppgave for Norges Bank der hun utførte en paneldataanalyse for å se hvorvidt det eksisterte evidens for en sammenhengen mellom norsk pengepolitikk og norske bankers risikotakning.

Aase startet i Menon i begynnelsen av 2015, og har siden det arbeidet med en rekke prosjekter. Hovedfokuset ligger på samfunnsøkonomisk analyse og evalueringer. I tillegg har hun jobbet med flere ringvirknings- og verdiskapingsanalyser samt prosjekter om innovasjon og dokumentasjonskrav i petroleumssektoren.

Aase har også erfaring som assistent for professor Steinar Holden, samt internasjonal erfaring som intern ved Green Economics Institute.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo