skip to Main Content

Aase Rangnes Seeberg

Senior Manager

aase@menon.no
(+47) 984 71 354

Aase Rangnes Seeberg har en master i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo, og har sin nøkkelkompetanse innen samfunnsøkonomiske analyser og evalueringer av offentlige investeringer og programmer. Hun har erfaring med analyser som spenner seg fra enkle samfunnsøkonomiske vurderinger til komplekse analyser med høyt ambisjonsnivå.

Fra sitt arbeid i Menon har Aase omfattende erfaring med gjennomføring av konseptutredninger, kvalitetssikringer (KS-ordningen til Finansdepartementet) og samfunnsøkonomiske analyser. Erfaringen dekker alt fra enkle vurderinger av nyttepotensialet ved endring i organisering av statlige etater, til utarbeidelse av KVU og KS1, og utvikling av modeller for simulering av kø og avansert modellering av valgsituasjoner.

Aase har også opparbeidet seg erfaring med metodeutviklingsprosjekter, og var prosjektleder for Menon da vi bistod Kystverket med utarbeidelse av ny veileder i samfunnsøkonomiske analyser. Hun har derfor god innsikt i det gjeldende veiledningsmaterialet samtidig som hun har god kunnskap om utredninger av offentlige tiltak.

Aase har i tillegg erfaring som assistent for professor Steinar Holden, samt internasjonal erfaring som intern ved Green Economics Institute.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo