skip to Main Content

Sjøredningstjenesten i 2050

Menon Economics har på oppdrag for Redningsselskapet gjennomført en scenarioanalyse av sjøredningstjenesten i 2050. I analysen gjennomgår vi ulike sikre og usikre drivere for framtiden som med hjelp av scenariometodikk identifiserer fire framtidsscenario som vi videre utvikler. Vi analyserer ulike virkninger av disse framtidsscenarioene på relevansen av en frivillig humanitær redningstjeneste, rednings- og assistansebehov, beredskapsevne og -behov, forebyggingsevne og -behov, samarbeid med andre redningsorganisasjoner og Redningsselskapets organisasjonsstyrke.

Les hele rapporten her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo