skip to Main Content

Fra sjø til land – Maritime karriereveier

På oppdrag fra Norsk Sjøoffisersforbund har Menon Economics kartlagt sjøfolks karriereveier til sjøs og på land. Hensikten er å få innsikt i hvor og hvordan den maritime kompetansen anvendes, hva slags maritim kompetanse det er behov for i årene fremover, hvilke utfordringer og tilpasningskrav det stiller utdanningsinstitusjonene overfor og hvor stort behovet vil være i årene fremover for maritim sjøkompetanse.

Over 4000 norske sjøfolk og 350 maritime bedrifter har svart på undersøkelsen. Rapporten viser at sjøfolk liker seg godt på sjøen, hvor flertallet ønsker å jobbe der resten av sin yrkeskarriere. Videre er det store muligheter for en karriere på land dersom de skulle ønske det. Tre ganger så mange landbaserte maritime bedrifter mener de trenger flere personer med operasjonell erfaring fra sjø om fem år sammenlignet med i dag, fremfor færre.

Kartleggingen er en viktig temperaturmåler for trender og utvikling i næringen og undersøkelsen vil bli oppdatert annethvert år.

Rapporten kan du laste ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo