skip to Main Content

Samfunnskostnader knyttet til overvekt og fedme

Overvekt og fedme er en av de største folkehelseutfordringene i Norge. Som en risikofaktor for en rekke sykdommer, forårsaker overvekt og fedme store samfunnsøkonomiske konsekvenser knyttet til økt ressursbruk i helsevesenet, tapt verdiskaping i samfunnet og sykdom og død i befolkningen. Denne rapporten presenterer en kartlegging av de samfunnsøkonomiske konsekvensene av overvekt og fedme som risikofaktor for sykdom i Norge i 2022. De samlede samfunnskostnadene er estimert til 238 milliarder kroner i 2022.

Rapporten er gjennomført på oppdrag for Novo Nordisk.

Her kan du laste ned rapporten.

Kontaktperson: Erland Skogli

 

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo