2018 2 2

Ringvirkningsanalyse av sykkel-VM: Effekter av turistenes forbruk og andre virkninger

Sykkel-VM gikk av stabelen fra lørdag 16. september til søndag 24. september i Bergen. I denne rapporten måler vi ringvirkninger og andre effekter av arrangementet for Bergensregionen. Tilskuernes opplevelse representerte alene en verdi av fritid på rundt 350 millioner kroner. I tillegg førte Sykkel-VM til at reiselivskonsumet i Bergenregionen økte med nærmere 80 millioner kroner utover det normale. Av dette var 57 prosent knyttet til at flere reiste til regionen, mens 43 prosent var knyttet til merforbruk hos de som ville reist uansett.

Overnattingsbransjen er den store vinneren med 51,3 millioner kroner i meromsetning, hvorav 33 millioner kroner var knyttet til høyere priser. De tilreisendes merforbruk i forbindelse med Sykkel-VM fører til vel 120 årsarbeidsplasser og et BNP-bidrag på over 60 millioner kroner i Norge. Arrangementet hadde også negative effekter. Handelsstanden i Bergen Sentrum opplevde mindre gjennomfart og interesse under Sykkel-VM. I tillegg førte redusert fremkommelighet under Sykkel-VM til betydelige kostnader i form av økt reisetid, bompengeinngang og svekket tjenestemobilitet.

Rapporten kan lastes ned her.