skip to Main Content

Ringvirkninger og samfunnseffekter av Freyrs etablering i Mo i Rana

På oppdrag for Nordland fylkeskommune, Rana kommune og Rana Utvikling har Menon Economics analysert betydningen av etableringen av Freyrs fire battericellefabrikker i Mo i Rana. Analysens formål er å være et kunnskapsgrunnlag for de tre aktørene, slik at de kan forberede seg på endringene Freys etablering vil medføre for kommunen og fylket.

Våre analyser viser at etableringen kan legge grunnlaget for opp mot 2550 arbeidsplasser i kommunens næringsliv. Vi estimerer at dette vil legge grunnlag for en total befolkningsvekst i regionen på omkring 5 000 personer. En slik utvikling vil ha stor påvirkning på en rekke samfunnsområder. I rapporten redegjør vi for følgende samfunns­effekter:

  • Boligmarked
  • Utdanning og kompetanse
  • Offentlig økonomi og tjenester
  • Samferdsel og transportbehov
  • Kraftbehov
  • Miljø

Hele rapporten fra Menon kan lastes ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo