skip to Main Content

Ringvirkninger av norsk sjømatnæring i 2019

Menon har i samarbeid med Nofima og Norce beregnet totale verdiskapings-, sysselsettings- og skatteeffekter av sjømatnæringen i 2019.  Ved siden av en nasjonal rapport, har vi også utarbeidet 11 regionale rapporter. For spørsmål, ta kontakt med Sveinung Fjose.

Rapporten kan lastes ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo