Windmill For Electric Power Production, Burgos Province, Castilla Leon, Spain.

Ringvirkninger av industriutvikling for flytende havvind

Menon Economics har vurdert muligheten for å bygge opp og utvikle en norsk leverandørnæring innen flytende havvind, og hvilke ringvirkninger dette kan gi den norske økonomien. Studien finner at Norge har en unik mulighet for å bygge opp en verdensledende industri, som understøtter en betydelig mengde arbeidsplasser i både leverandørnæringen selv og via ringvirkninger til tilstøtende næringer. Vårt basis-scenario finner en samlet sysselsettingseffekt på 12 700 i 2050. I høy-scenarioet når man allerede disse nivåene rundt år 2035. Vekstpotensialet avhenger av norske aktørers konkurransekraft i det internasjonale markedet, samt en betydelig realisering av flytende havvind i Europa de neste tiårene. Oppdraget er utført på vegne av Haugaland Vekst IKS.

Her kan du laste ned rapporten.

Kontaktperson i Menon er Even Winje.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo