skip to Main Content

Ringvirkninger av norsk sjømatnæring i 2021

Menon har i samarbeid med Nofima og Norce beregnet totale verdiskapings-, sysselsettings- og skatteeffekter av sjømatnæringen i 2021. Ved siden av en nasjonal rapport, har vi også utarbeidet 11 regionale rapporter.

Rapporten viser at sjømatnæringen er blant Norges viktigste distriktsnæringer. De totale sysselsettingseffektene av sjømatnæringens aktivitet var på om lag 106 000 sysselsatte i 2021. Dette er en oppgang fra 2020 på omtrent 13 000 sysselsatte. Videre viser våre analyser at det i 2021 ble generert netto verdiskaping for 120 milliarder kroner i sjømatnæringen, inkludert ringvirkninger.

Rapporten som også inkluderer de regionale rapportene kan lastes ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo