skip to Main Content

Ringvirkninger av norsk sjømatnæring i 2020

Menon har i samarbeid med Nofima og Norce beregnet totale verdiskapings-, sysselsettings- og skatteeffekter av sjømatnæringen i 2020. Ved siden av en nasjonal rapport, har vi også utarbeidet 11 regionale rapporter.

Rapporten viser at sjømatnæringen klarte seg godt gjennom pandemien. Den totale verdiskapingen i sjømatnæringen var på 59 milliarder kroner i 2020. Dette er en nedgang fra 2019, men antall ansatte i næringen økte samtidig med 2.000. Inkluderes ringvirkninger, legger sjømatnæringen grunnlag for 93.600 arbeidsplasser.

Her kan du laste ned hele rapporten.

For spørsmål, ta kontakt med Jonas Erraia.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo