skip to Main Content
Tom Colbjørnsen
Assosiert partnertom.colbjornsen@bi.no
(+47) 46 41 05 00

Tom Colbjørnsen er professor i organisasjon og ledelse ved Handelshøyskolen BI. I perioden 2006 til 2014 var han rektor samme sted. Han var tidligere professor i organisasjon og ledelse ved Norges Handelshøyskole (NHH), og dekan for NHHs Executivestudier. Han er utdannet siviløkonom og sosiolog, og tok i 1984 Dr. Philos.-graden på et arbeid om ulikhet i arbeidsmarkedet.

Colbjørnsen vil i Menon arbeide med faglige analyser og formidling av temaer knyttet til arbeidsliv, organisasjon, ledelse og strategi.

Colbjørnsen har lang erfaring både som forsker, foredragsholder og bedriftsrådgiver, og har også ledet og deltatt i flere regjeringsoppnevnte utvalg, blant annet det såkalte «Arbeidslivsutvalget», som var med å berede grunnen for Arbeidsmiljøloven. Han deltok også i Rattsø-utvalget som forberedte etableringen av NAV, og i den regjeringsoppnevnte Likelønnskommisjonen som avga innstilling i 2008.

Han er en etterspurt foredrags- og seminarholder i næringslivet, og har samarbeidet med flere store bedrifter – blant annet SAS, Telenor, Cappelen Forlag, NRK, Hydro, Statoil, Posten, Kripos, DnB NOR og Storebrand. Han har publisert en rekke artikler og bøker, og har i syv år vært fast bidragsyter på kronikkplass i Dagens Næringsliv.

Last ned CV

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo