skip to Main Content
Endre Kildal Iversen

Seniorøkonom/PhD-stipendiat

endre@menon.no
(+47) 41623614

Endre Kildal Iversen er samfunnsøkonom med utdannelse fra Universitetet i Oslo og Universitet i Bergen. Endre har bred erfaring med samfunnsøkonomiske problemstillinger knyttet til produktivitet, konkurranseevne, arbeidsmarked og regionale analyser.

Endre har vært prosjektleder for flere utredninger innen reiselivsnæringen, deriblant en nasjonal kartlegging av verdiskaping og konkurranseevne for NFD og analyse av produktivitetsutviklingen og dens drivere for Forskningsrådet. Endre har også gjennomført en rekke analyser av reiselivets regionale betydning.

I studiene har Endre studert blant annet arbeidsmarkedsøkonomi og offentlig økonomi, med et fokus på adferdsøkonomiske problemstillinger. Endre skrev masteroppgave om sosiale normers påvirkning av sykefraværet for ESOP-senteret ved UiO.

Last ned CV

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo