skip to Main Content
Christine Mee Lie

Senioranalytiker

christine@menon.no
+47 412 03 032

Christine Mee Lie har vært ansatt i Menon siden februar 2019. Hun er samfunnsøkonom og fullførte våren 2018 sin PhD ved senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) på universitet i Oslo. Avhandlingen består av 4 artikler der økonometriske analyser dominerer, og fokuserer på grønn vekst og innovasjon med Sør-Korea som case. Christine hadde to forskningsopphold på Korea Development Institute (KDI) og deltok på flere internasjonale konferanser i Asia. Hun har mottatt forskningsstipend fra Korea Foundation (KF) og vunnet pris for beste PhD-paper på ASIALICS-konferansen i 2014. Hun har god innsikt i bruk av ulike kvalitative og kvantitative metoder og teknikker, og har jobbet med en rekke ulike datatyper.

Christine kommer fra en stilling som rådgiver i kunnskapsdepartementet (KD). Her har Christine opparbeidet seg god innsikt i forsknings- og innovasjonspolitiske problemstillinger og det norske virkemiddelapparatet. Hun har jobbet med problemstillinger tilknyttet klima og miljø, det «grønne skiftet», hav og økt innovasjon i næringslivet – samt revideringen av Norges langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Hun har erfaring fra arbeid i OECD-komiteen for forskning- og teknologipolitikk (CSTP), med publikasjonen «Forskningsbarometeret» og organiseringen av departementenes forskningsutvalg (DFU). Christine har sittet i ekspertgruppene for evalueringen av Skattefunn og evalueringen av sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI), og har jobbet med utlysning og tildeling av eksterne analyseoppdrag.

 

 

Last ned CV

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo