Shuling Lillemo

Assosiert partner i MERE

Shuling Lillemo har PhD i økonomi fra Handelshøyskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) innen adferds- og ressursøkonomi hvor hun studerte norske husholdningers valg av energi- og miljøløsninger. Hun har betydelig metodekompetanse på økonometriske analyser. Og hun har også undervisningserfaring og har deltatt i flere internasjonale forskningsprosjekter, blant annet med verdsetting av naturressurser, med spesielt fokus på Norge og Kina. Hun har bakgrunn fra utviklings- og ressursøkonomi med mastergrad fra NMBU og flere års erfaring fra rådgivning innen regional utvikling i Kina. Shuling snakker flytende kinesisk og norsk.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo