Julide Ceren Ahi

PhD-stipendiat, Universitetet i Tromsø og MERE

Julide har en Bachelor-grad fra Økonomifakultetet ved Istanbul Universitet, og to mastergrader fra Universitetet i Stavanger i reiseliv og anvendt finans. Hun har arbeidet som forskningsassistent ved Universitetet i Stavanger i tre år og har siden 2016 bidratt til Coast-benefit- og MarES-prosjektene, som undersøker verdien av ulike kystpåvirkninger. For tiden er hun PhD-stipendiat ved Universitetet i Tromsø, hvor hennes forskning ser på samfunnsøkonomiske analyser av marine fisketurisme i Nord-Norge og bioøkonomisk modellering av fiskebestander.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo