2020 73 2

Regional økonomisk framskrivning basert på likevektsmodellen NOREG

Menon har ferdigstilt sin første årlige beskrivelsen av norsk økonomi i samarbeid med TØI, Vista Analyse  og SSB med bruk av likevektsmodellen NOREG-2. Den inneholder langsiktige (30 år) framskrivninger for regioner i Norge. Modellen  er del av Norges forskningsråd DEMOS-program. I denne første rapporten har vi lagt vekt på å illustrere de regionaløkonomiske konsekvensene av SSBs befolkningsframskrivinger, og hvilke krav det setter til næringslivet dersom vi «fryser» innflytting til regionene. Vi har også ønsket å vise modellens fleksible regioninndeling, som gjør det mulig å bevege seg mellom fylkesnivå og kommunenivå for å studere problemstillinger av interesse.

Her kan du laste opp rapporten.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo