skip to Main Content

Rammeverk for å identifisere konkurransebegrensende reguleringer

Menon har på oppdrag for Konkurransetilsynet utarbeidet og konkretisert et rammeverk for å identifisere og vurdere konkurransebegrensende reguleringer av tjenesteytende næringer. Rammeverket er konkretisert gjennom eksempelstudier av tre næringer: barnehager, godstransport på vei og banker.

I en rekke OECD-land er det standard prosedyre at nye reguleringer som foreslås må gjennom en såkalt reguleringsanalyse for å sikre at de ikke unødvendig hemmer konkurransen. Dette er ikke praksis i Norge, og Produktivitetskommisjonens første delrapport (NOU 2015:1) pekte derfor på at vi i Norge kan ha en del reguleringer med uheldige konkurransemessige effekter. Rammeverket Menon har utviklet og testet er ment å kunne benyttes dersom en slik gjennomgang av hele tjenestesektoren vurderes utført.

Rammeverket består av tre trinn:

  1. Næringsinndeling og prioritering av næringer etter størrelse og viktighet
  2. Identifisere reguleringer av næringene og prioritere reguleringene for videre analyse i henhold til OECDs Competition Assessment Toolkit
  3. Foreta konkurranseanalyser av de reguleringene som er vurdert som potensielt konkurransebegrensende

Rapporten kan lastes ned her.

Kontakt partner Gjermund Grimsby for spørsmål eller kommentarer.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo