Skjermbilde 2015 01 22 Kl. 07.31.37

Rammeavtale med Politiets Fellestjenester

Menon Economics, sammen med KPMG og Opinion, er tildelt en rammeavtale med Politiets fellestjenester. Avtalen skal gjelde for Politidirektoratet og Politi- og lensmannsetaten, som vil gjøre avrop for oppdrag som gjelder alle politidistrikter og særorgan. Oppdragene under rammeavtalen vil kunne omfatte utredninger innenfor en rekke fagområder, fra enklere kartlegginger til større evalueringer og samfunnsøkonomiske analyser. Kontaktperson i Menon er Simen Pedersen