Social Network Structure Showing Connections Between People's Profiles, Virtual Interface With Person In Background

Rammeavtale med Skatteetaten

Menon Economics AS, sammen med Evry, BEKK, Vivento, Holte Consulting og Agenda Kaupang, er tildelt rammeavtale med Skatteetaten. Rammeavtalen skal dekke Skatteetatens behov for bistand til konsulentoppdrag og oppgaver i en tre års periode, med opsjon på et fjerde år. Avtalen dekker områder innenfor prosjektledelse, virksomhets- og forretningsutvikling, samfunnsøkonomiske analyser og markeds- og lønnsomhetsanalyser.
Kontaktperson i Menon er Anne Espelien