skip to Main Content

Verdiskaping og internasjonalisering i IKT næringen

Verdiskaping og internasjonalisering i IKT næringen

Menon har kartlagt internasjonal omsetning i IKT-næringen. Kartleggingen viser internasjonal omsetning på 165 milliarder kroner, hvorav 28,5 milliarder er eksport. Norge taper imidlertid markedsandeler internasjonalt. De viktigste hindrene for vekst internasjonalt er kapasitet internt i bedriften, tilgang til kapital og tilgang til kompetanse.

Kontaktperson: Sveinung Fjose

Språk: Norwegian
År: 2018
Forfatter: Sveinung Fjose, Rasmus Bøgh Holmen, Erland Skogli

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo