skip to Main Content

Verdiskaping i Helsenæringen

Verdiskaping i Helsenæringen

For første gang i Norge har de toneangivende aktørene innen helseindustrien gått sammen for å utarbeide en rapport hvor målet er å beskrive hele helsenæringen i tall. Det vil si hele verdikjeden, både de private og de offentlige aktørene. De viktigste resultatene er:

  • Sterk omsetningsvekst i 2015 – 11 prosent
  • Overraskende høy eksport – 20 milliarder kroner
  • Langt større FoU-innsats fra helsenæringen enn tidligere kjent – minst 2,5 milliarder kroner

Rapportens hovedfokus er næringens bidrag i form av verdiskaping. Næringens bidrag i form av samfunnsøkonomisk verdi for innbyggere og helsevesen, er trolig enda større enn verdiskapingsbidraget.

I denne rapporten ser vi først og fremst fremover. Det er fortsatt nok av utfordringer for den norske velferdsstaten. Mange vil til og med hevde at utfordringene knyttet til eldrebølge og folkesykdommer som kreft og demens gir større utfordringer enn noensinne de neste tiårene, særlig i lys av den økonomiske utviklingen. Det er nettopp her helsenæringen kan representere en dobbel mulighet for Norge: Mens inntekter fra flere andre store næringer i Norge vil avta, kan denne næringen vokse til å bli en av de aller største med utgangspunkt i et sterkt voksende globalt marked. Samtidig kan næringen bli et viktig svar på helse- og omsorgsutfordringene de neste tiårene.

Språk: Norwegian
År: 2016
Forfatter: Erik W. Jakobsen, Rune Nellemann, Erland Skogli, Marcus Gjems Theie

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo