Utenlandske flyreisende

Utenlandske Flyreisende

I denne omfattende rapporten kartlegges utenlandske flypassasjerer som kommer til Norge på kortere opphold. Vi ser på hvor de reiser, hva de konsumerer og vi beregner deres bidrag til verdiskaping i norske regioner. Rapporten er skrevet på oppdrag for Avinor. Vi er i tillegg opptatt av å vurdere forhold som kan påvirke eller forklare hvorfor noen regioner i Norge har større vekst enn andre regioner målt i antall utenlandske besøkende som kommer til Norge luftveien.

Språk: Norwegian
År: 2019
Forfatter: Leo A. Grünfeld, Anders Merckoll Helseth, Endre Kildal Iversen

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo