skip to Main Content

Hvordan vil TTIP påvirke handel og investeringer i tjenestesektoren?

Hvordan vil TTIP påvirke handel og investeringer i tjenestesektoren?

Menon har utført en studie av hvordan en handels- og investeringsavtale mellom EU og USA (TTIP) vil påvirke integrasjon av tjenestesektorene på tvers av Atlanteren og hvordan dette vil kunne påvirke norske tjenesteeksportører.

Tjenestehandel er et av områdene der TTIP-forhandlingene er vanskelige. Dette gjelder spesielt innen tjenestenæringer som er viktige for Norge slik som maritim- og offshore og finansnæringen. Dersom man allikevel skulle lykkes med å få til en handelsavtale for tjenester mellom EU og USA vil dette påvirke norsk økonomi ettersom tjenester utgjør nesten 50 prosent av eksporten fra fastlandsøkonomien. Tre fjerdedeler av dette går til land i EU eller USA. Dersom Norge blir stående utenfor TTIP-avtalen vil dette først og fremst være kritisk for tilgangen til amerikanske Markeder. Dersom EU-land får bedret markedsadgang i USA som følge av TTIP vil det kunne være konkurransehemmende for norske tjenesteleverandører til USA.

Studien inngår i rapporten «TTIP og Norge: virkninger og handlingsvalg» som er resultatet av en større utredning av TTIP og hvordan dette er ventet å påvirke handel, investeringer, og internasjonalereguleringer. Prosjektet har vært ledet av NUPI med Menon, IFO-München, NIBIO og Senter for Europarett som samarbeidspartnere. Prosjektet ble finansiert av Nærings- og Fiskeridepartementet. 

 

Språk: Norwegian
År: 2016
Forfatter: Marcus Gjems Theie, Leo A. Grünfeld

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo