skip to Main Content

Strategier for økt produksjon og eksport av norsk helseindustri

Strategier for økt produksjon og eksport av norsk helseindustri

På oppdrag fra Aleap, Eksportkreditt Norge, Industri Energi, Innovasjon Norge, Inven2, Legemiddelindustrien (LMI), LO, NHO, Norway Health Tech, Norwegian Smart Care Cluster, Oslo Cancer Cluster, Siva og The Life Science Cluster har Menon Economics kartlagt norsk helseindustri.

Rapporten er å synliggjør helseindustriens langsiktige eksportpotensial og identifiserer hva slags strategier og virkemidler som er relevante og nødvendige for å realisere potensialet, hvor forutsetningen for å lykkes er at det satses langsiktig og helhetlig på å bygge infrastruktur og økosystemer for utvikling, testing/pilotering og produksjon i Norge.

Språk: Norwegian
År: 2021
Forfatter: Erik W. Jakobsen, Lars Hallvard Lind, Siri Vikøren, Erland Skogli

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo