Samfunnsverdien av legemidler

Samfunnsverdien Av Legemidler

“Så lenge vi verdsetter effekten av nye legemidler høyere enn produksjonskostnaden skaper nye legemidler økt samfunnsøkonomisk overskudd”.
I dette prosjektet redegjør vi for hvordan nye legemidler skaper verdier for samfunnet. Videre drøfter vi hvordan slike verdier verdsettes i samfunnsøkonomiske analyser. Avslutningsvis problematiserer vi mangelen på bruk av nytte-kostnadsanalyser og konsistent verdsetting av liv og helse i forbindelse med innføring av nye legemidler.

Språk: Norwegian
År: 2016
Forfatter: Marcus Gjems Theie, Torbjørn Bull Jenssen, Erland Skogli

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo