skip to Main Content

Samfunnsverdien av å forebygge spiseforstyrrelser

Samfunnsverdien av å forebygge spiseforstyrrelser

Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS). ROS er en brukerorganisasjon som tilbyr gratis støtte, råd og veiledning for de som sliter med spiseforstyrrelser eller har et problematisk forhold til kropp, mat, trening og følelser. Novo Nordisk har bidratt i finansieringen av arbeidet. Menon står ansvarlig for alt innhold i rapporten.

Språk: Norwegian
År: 2022
Forfatter: Ole Magnus Stokke, Erika Karttinen, Caroline Aarre Halvorsen, Caroline Vinter, Erland Skogli

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo