skip to Main Content

Økonomisk integrasjon i Norden og Baltikum

Økonomisk integrasjon i Norden og Baltikum

Målt i eksport er ingen av de nordiske land like godt integrert i NB8 som de baltiske. Samtidig har alle de baltiske land høyere eksportandeler til Norden enn hva de nordiske land har til Baltikum.

Den økonomiske integrasjonen mellom de skandinaviske land er sterkere enn med Norden som helhet. Dette vises ved at eksport, investeringer og innvandring er høy landene imellom. Derimot er andelen av eksport og investeringer fra de skandinaviske land til Baltikum begrenset.

Språk: Norwegian
År: 2017
Forfatter: Sveinung Fjose, Rune Nellemann, Anders Merckoll Helseth

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo