Menon har evaluert Innovasjon Norges Investeringsfond for Øst-Europa og Nordvest-Russland

Menon Har Evaluert Innovasjon Norges Investeringsfond For Øst-Europa Og Nordvest-Russland

Menon har evaluert Innovasjon Norges Investeringsfond for Øst-Europa og Nordvest-Russland.
Menon har nylig evaluert Innovasjon Norges Investeringsfond for Øst-Europa og Nordvest-Russland, samt tilskuddsfond for Nordvest-Russland. Fondet har eksistert siden slutten av 1990-tallet. Opprinnelig fondskapital var 270 mill. kroner. Det er gjennomført 38 investeringer i perioden. 9 investeringer er solgt med gevinst, 17 konkurs eller avskrevet, mens 12 investeringer er fortsatt aktive.

Siden 2008 har Øst-Europafondet hatt en positiv årlig avkastning. Trekker man derimot fra forvaltningskostnader, blir avkastningen lavere enn 10-årige statsobligasjoner i perioden. Nordvest-Russlandfondet har hatt en årlig negativ avkastning.
En samfunnsøkonomisk vurdering av fondene viser at Øst-Europafondet vipper akkurat på kanten av å være lønnsomt, mens fondet for Nordvest-Russland-fondet ikke fremstår som samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Språk: Norwegian
År: 2015
Forfatter: Leo A. Grünfeld, Lisbeth Iversen Flateland, Yuriy Zhovtobryukh

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo